Biuro FK - Biuro Rachunkowe Poznań, Komorniki prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, obsługa wynagrodzeń pracowniczych www.biuro-fk.pl
tel. 664 302 738

UsługiDoświadczenie

Założyciel biura Wojciech Wachowiak posiada wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

Właściciel posiada 14 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i finansów zaczynając od początkującego młodszego księgowego do głównego księgowego w spółkach kapitałowych. Obecnie obsługując wiele różnych podmiotów gospodarczych posiada znacznie większe doświadczenie niż główny księgowy na etacie w jednej firmie. Taki model obsługi wielu podmiotów zmusza do rozwiązywania różnych problemów księgowo podatkowych, których nie sposób doświadczyć pracując w jednej firmie. Również wykorzystywana technologia – oprogramowanie do obsługi księgowej miała szansę zostać zweryfikowana w różnych sytuacjach.

 

Zleceniodawca może, zatem korzystać z doświadczeń, których zdobycie byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby dużych nakładów czasowych.