Biuro FK - Biuro Rachunkowe - usługi księgowe
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych
www.biuro-fk.pl
tel. 664 302 738

KsięgowośćKsięgowość

METODA ON-LINE

 

Ta forma prowadzenia księgowości z wykorzystaniem Internetu oferuje nowe możliwości w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki oprogramowaniu firmy Insert proponujemy swoim przyszłym klientom możliwość prowadzenia księgowości za pośrednictwem sieci Internet. Uzyskujecie Państwo możliwość wglądu we własne księgi w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca, w którym istnieje dostęp do sieci. Możliwość ta dotyczy zarówno pełnej jak i uproszczonych form prowadzenia ksiąg. System firmy Insert umożliwia przeglądanie w czasie rzeczywistym wprowadzonych danych. Korzyścią prowadzenia ksiąg w systemie On-line:

 

 

METODA TRADYCYJNA

 

Księgi rachunkowe klientów mogą być prowadzone metodą tradycyjną, która polega na systematycznym dostarczaniu dokumentów do biura rachunkowego. Następnie po ich zaksięgowaniu przez pracownika biura klient otrzymuje kompleksową informację o swojej sytuacji finansowej na koniec każdego miesiąca, około 15 dnia następnego miesiąca. Słabość tego rozwiązania polega na tym, że księgowość nie informuje na bieżąco, jaki jest stan środków pieniężnych, rozrachunków i zapasów, co przeważnie zmusza klienta do prowadzenia dodatkowej, ewidencji rozliczeń.